Go to the main content section.Welcome. You are not signed in. Sign In Beginning of the main content section. Printable Format The action cannot be completed. Cookies are not enabled on your browser. Please enable cookies in your browser preferences and refresh your browser to continue. 

Privacy Agreement 

Select a language 

Use of my Personal Data


In connection with the creation of my profile and/or my application for employment with Texas Instruments Incorporated or a subsidiary of Texas Instruments Incorporated (together, “TI”), TI needs to collect, process, use, transfer and store certain of my personal data. Details are described in the “Notice Concerning Collection, Processing and Use of Personal Data”, available here ("Notice").

 

Consent


By clicking “I Accept,” I certify that I have read and understand the Notice and I consent to the collection, processing, use, transfer (including but not limited to transfer to other countries/jurisdictions and to third parties), storage and disclosure of my personal data as described in the Notice. I am aware that I have all rights provided in the Notice. If I register or submit information on behalf of another person, I hereby represent that I am authorized to do so.


שימוש בנתונים האישיים שלי


בקשר ליצירת הפרופיל שלי ו/או בקשר לבקשתי להתקבל לעבודה אצל טקסס אינסטרומנטס או אצל חברת בת של טקסס אינסטרומנטס(להלן, ביחד - ""טקסס אינסטרומנטס""), טקסס אינסטרומנטס צריכה לאסוף לעבד, להשתמש, להעביר ולאחסן נתונים אישיים מסוימים שלי. הפרטים מתוארים ב""הודעה בנוגע לאיסוף, עיבוד ושימוש בנתונים אישיים"", אשר מצורפת כאן להלן - ""הודעה


(""הודעה"")


הסכמה


ׁעל ידי לחיצה על הלחצן ""מסכים"", אני מאשר כי קראתי והבנתי את ההודעה וכי אני מסכים לאיסוף, עיבוד, שימוש והעברה (לרבות, אך מבלי לגרוע העברה למדינות/תחומי שיפוט אחרים ולצדדים שלישיים אחרים), אחסון וגילוי של הנתונים האישיים שלי כפי שמפורט בהודעה. אני מודע לכך כי יש לי את כל הזכויות כפי שמפורט בהודעה. ידוע לי כי במידה ואני נרשם במערכת או מגיש מידע מטעם אדם אחר, אזי אני יוצר בזאת מצג כי אני מורשה לעשות כןלא מסכים

מסכים


Dziękujemy za zainteresowanie się firmą Texas Instruments (TI). W celu przetwarzania wniosku oraz profili potencjalnych kandydatów, TI zaimplementował system zarządzania rekrutacją oparty o rozwiązania sieciowe, który umożliwia kandydatowi stworzenie profilu oraz ubieganie się o pracę w TI w trybie ONLINE. Załączone „Warunki zbierania i przetwarzania danych prywatnych” zawierają informację, w jaki sposób TI będzie zbierał, przetwarzał i używał udostępnionych danych personalnych. W zgodzie z mającymi zastosowanie w Polsce prawami zachowania bezpieczeństwa danych, bardzo prosimy o wydrukowanie „Warunków” w języku Polskim i ich podpisanie w celu wyrażenia zgody na przetwarzanie danych. Prosimy o odesłanie podpisanego dokumentu w przeciągu 15 dni od jego podpisania w jeden z podanych sposobów:

Pocztą: Texas Instruments CZ, s.r.o., Hvezdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Ceska republika
Faksem Numer telefonu: + 420 242430 333
Przesłać na adres emailowy TI_CareerConsent_EasternEurope@list.ti.com zeskanowany podpisany dokument
Informujemy, że jeśli nie otrzymamy podpisanego dokumentu, nie będziemy mogli rozważać Państwa, jako potencjalnego kandydata co spowoduje usunięcie danych personalnych z bazy danych naszego systemu rekrutacyjnego.

UTILIZAREA DATELOR MELE PERSONALE

În vederea creării profilului meu şi/sau în legătură cu solicitarea mea de angajare la Texas Instruments Incorporated ori la o sucursală a Texas Instruments Incorporated (denumite împreună, “TI”), TI va colecta, prelucra, utiliza, transfera sau stoca anumite date personale ale mele. Detalii sunt oferite în “Nota privind colectarea, prelucrarea şi utilizarea datelor personale” care vă este pusă la dispoziţie de către TI ca parte din consimţământul de mai jos precum şi la această adresă (""Notă”).

CONSIMŢĂMÂNT

Prin semnătura de mai jos, certific prin prezenta că am citit şi înţeleg Notă. şi că sunt de acord cu colectarea, prelucrarea, utilizarea, transferul (inclusiv, fară a se limita la, transferul către alte ţări/ jurisdicţii şi terţe părţi), stocarea şi divulgarea datelor mele personale, conform Notei. Înţeleg faptul că am toate drepturile prevăzute în Notă. Dacă voi înregistra sau transmite informaţii în numele unei alte persoane, prin prezenta confirm că am autorizarea necesară pentru a face aceste lucruri.


Apăsând butonul „Accept”, înţeleg faptul că am toate drepturile prevăzute în Notă şi că pot retrage oricând prezentul consimţământ în conformitate cu Secţiunea 8 din Notă

Accept
Nu accept

Благодарим Вас за интерес, проявленный к компании Texas
Instruments (TI). Для того, чтобы обрабатывать заявки и
персональную информацию от потенциальных кандидатов, Т. И.
внедрила интернет-систему по найму сотрудников,
позволяющую Вам создать профайл и подать онлайн заявку на работу
в TI. В высланной в приложении ""Заметке о сборе,
обработке и использовании персональных данных "" Вы узнаете,
как TI будет собирать и использовать Вашу личную информацию
в этом контексте. В соответствии с действующим
законодательством по защите персональных данных в вашей стране,
мы просим Вас распечатать и подписать форму на русском
языке для выражения Вашего согласия, и вернуть
подписанную форму в течение 15 дней одним из следующих
способов:
· по почте по адресу: Texas Instruments CZ, s.r.o., Hvezdova 1716/2b, 140 78, Praha 4, Ceska republika
· по факсу на номер: + 420 242430 333 или
· отсканировав подписанную форму и выслав по электронной почте на адрес: TI_CareerConsent_EasternEurope@list.ti.com

Пожалуйста, обратите внимание, что если мы не получим подписанный
документ, мы не сможем рассматривать Вас как потенциального
кандидата и удалим Ваши персональные данные из нашей
базы данных по найму сотрудников.

С уважением,
Персонал Тексас Инструментс